• شماره تلفن: 07136341939
  • آدرس ایمیل: sovtcenter@gmail.com
چند علامت نقص هماهنگی چشم ها
  • از م.غ
  • 0 کامنت
  • 145 بازدید

چند علامت نقص هماهنگی چشم ها

چند علامت نقص هماهنگی چشم ها:
۱)فرزند شما موقع خواندن یک چشم خود را می بندد و یا می پوشاند.
۲)کودک شما تمایل دارد سر خود را موقع خواندن یک چشم خود را موقع خواندن روی کف دست تکیه دهد.
با این دست یک چشم خود را می گیرد.
۳)کودک کتاب را در یک طرف قرار می دهد و یا سرش را به گونه ای به یک طرف می چرخاند تا دو چشم همزمان نتوانند ببیند.
۴)کودک شما موقع خواندن بخشهایی را به کلمات اضافه و یا از آن حذف می کند.
۵)موقع نوشتن مطالب از روی تخته کلاسی کودک شما برخی حروف یک کلمه را تکرار می کند.
۶)موقع حل مسایل ریاضی کودک شما نمی تواند اعداد را در یک ستون مرتب بنویسد به دلیل اینکه اعداد را در حال حرکت به سمت هم می بیند.

نظرات کاربران

ثبت نظر